Skip to main content

Aanbod

Biblionet Drenthe helpt bibliotheken met hun taken op het gebied van lezen, media, informatie en persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn de Drentse provinciale ondersteuningsinstelling (POI). Wij zorgen ervoor dat bibliotheken op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het landelijke bibliotheeknetwerk en ondersteunen ze met onze kennis en expertise. We doen dit aan de hand van drie maatschappelijke opgaven uit de landelijke Netwerkagenda en onze wettelijke taken. Voor bibliotheken die dat willen, zorgen wij voor maatwerkoplossingen.

Ons aanbod hebben we compact verwoord in onze Dienstencatalogus (pdf, 294KB).

Maatschappelijke opgaven

Vanaf 30 september 2020 is het Bibliotheekconvenant 2020-2023 van kracht. Met dit convenant leggen het bibliotheekstelsel en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de bibliotheek te garanderen.

In het Bibliotheekconvenant en in de Netwerkagenda hebben de gezamenlijke bibliotheken zich verbonden aan drie maatschappelijke opgaven om invulling te geven aan het bibliotheekwerk. Door te werken vanuit de opgaven Geletterde samenleving, Participatie in de informatiesamenleving en Leven lang ontwikkelen vergroten de bibliotheken hun impact op de samenleving. Biblionet Drenthe helpt daarbij.

Dienstverlening op maat

Wij bieden in overleg ondersteuning aan op het gebied van bedrijfsvoering, zoals ICT, financiën, HR en secretariaat. Dit doen we niet alleen voor de Drentse bibliotheekorganisaties, maar ook voor enkele andere organisaties, zoals de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN).

Heb je vragen over onze dienstverlening of wil je gebruik maken van een of meer van deze diensten, neem dan contact op met John Brandsma.