Skip to main content

Netwerk

Vanuit de POI zijn we vertegenwoordigd in verschillende bestuurlijke provinciale en landelijke gremia. Daardoor zijn we goed thuis in het landelijke en bovenprovinciale bibliotheeknetwerk en zijn we goed op de hoogte van bestuurlijke ontwikkelingen. 

Naast de bestuurlijke overleggen zijn we vertegenwoordigd in landelijke, provinciale en bovenprovinciale platforms en overleggroepen, gericht op de uitvoering van programmalijnen en de maatschappelijke opgaven. Wij zorgen ervoor dat alle relevante landelijke informatie beschikbaar komt voor de Drentse bibliotheken. Meer informatie hierover is te vinden onder ons aanbod bij de drie maatschappelijke opgaven.