Skip to main content

Onze organisatie

Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor de openbare bibliotheken in Drenthe. De provincie Drenthe is opdrachtgever van de POI. Als POI zet Biblionet Drenthe zich in voor de vier basisbibliotheken in Drenthe: de B9-bibliotheken, Facet, DNK en Bibliotheek Hoogeveen.

We werken samen met maatschappelijke en culturele partners binnen en buiten de provincie. Landelijk is de Koninklijke Bibliotheek (KB) een belangrijke partner, net als de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Stichting Samenwerkende POI’s (SPN).

Als POI helpen wij bibliotheken verder door informatie-uitwisseling, kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Wij geven invulling aan onze wettelijke taken interbibliothecair leenverkeer, innovatie, collectie en gegevenslevering.

Ons jaarlijkse activiteitenplan stellen wij op samen met de vier bibliotheekorganisaties in Drenthe. Zo leveren wij een bijdrage aan een goed toegankelijk, kwalitatief sterk en sociaal Drents bibliotheeknetwerk.

 

Netwerk Biblionet lang

Meer Over ons

Artikelafbeelding Onze organisatie

John Brandsma

Manager Provinciale Ondersteuning
Meer weten? John Brandsma kan je verder helpen.

Links bij deze pagina