Skip to main content

Gegevenslevering

De POI verzamelt vanuit het bibliotheeksysteem Wise en G!DS gegevens over leden, bibliotheeklocaties, uitleningen en de catalogus en stelt deze beschikbaar aan de provincie, de Drentse bibliotheken, de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Uitgangspunt is dat gegevens één keer worden aangeleverd. De KB combineert de geleverde gegevens met onder meer lokale monitorgegevens en stelt deze beschikbaar via Bibliotheekinzicht.nl. Met die informatie kunnen de resultaten van de eigen bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers. Benchmarking wordt daardoor mogelijk.

We leveren in ons jaarverslag aan de provincie statistische basisinformatie over het Drentse bibliotheeknetwerk vanuit Wise en G!DS. We werken voor de gezamenlijke monitor ‘Spreiding en toegankelijkheid’ ten behoeve van de provincie met de gegevens die de bibliotheekorganisaties hebben aangeleverd aan Bibliotheekinzicht.nl.

We werken aan het beter organiseren van dataverzameling en de analyse en presentatie van gegevens via het dashboard voor gegevenslevering gezien het steeds grotere belang van data.