Skip to main content

Innovatie

De POI’s hebben op basis van de Wsob en de Netwerkagenda een centrale rol in de innovatie van het lokale bibliotheeknetwerk. Bibliotheken moeten zich blijvend vernieuwen om in te spelen op de veranderende maatschappelijke vraag van burgers en overheid. Gezamenlijk vormen de KB, POI's en bibliotheken het landelijke innovatienetwerk. Het landelijke innovatienetwerk zorgt voor de verbetering van het innovatieklimaat door kennisdeling en methodiekontwikkeling. Ook richt het zich op het versneld opschalen van innovaties, onder meer via vier landelijke fieldlabs. Vanuit Drenthe zijn we via een landelijk kernteam nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.

Wij zorgen ervoor dat de bibliotheken in Drenthe goed op de hoogte zijn van wat er landelijk speelt en wij ondersteunen hen bij het plannen en uitvoeren van innovatieprojecten. Via het Drents Innovatieoverleg (DINO) houden wij contact met de Drentse bibliotheken over wat er speelt op het terrein van innovatie.