Skip to main content

Geletterde samenleving

De programmalijn Geletterde samenleving is erop gericht het (voor)leesplezier, de leescultuur en daarmee de leesvaardigheid van kinderen en jongeren tot 18 jaar de komende jaren te laten stijgen. De focus ligt met name op het verbeteren van het leesniveau onder taalzwakke doelgroepen. Een van de speerpunten uit de Drentse Sociale Agenda is het verbeteren van de kansengelijkheid onder kinderen tot 18 jaar zodat iedereen in Drenthe de kans krijgt om plezier in lezen te ontwikkelen en te behouden. De bibliotheek is dé partner om deze maatschappelijke opgave met scholen, gemeenten en andere instellingen, zoals jeugdgezondheidszorg en kinderopvang, vorm te geven.

De provinciale ondersteuningsinstelling (POI) is de verbindende schakel tussen Koninklijke Bibliotheek (KB), Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen (SPN), de diverse kerngroepen en de bibliotheken.

Doorgaande leeslijn en geletterdheid jeugd

Kennis en Expertise

Projecten

categorieafbeelding

Doorgaande leeslijn en geletterdheid jeugd

Biblionet Drenthe ondersteunt alle bibliotheken in Drenthe bij het bouwen aan een consistente leesbevorderingsaanpak via de doorgaande lijn BoekStart en de Bibliotheek op school (dBos), gericht op het creëren van een rijke leescultuur en het bevorderen van lezen en leesplezier.