Skip to main content

Participatie in de informatie­­samen­leving

Om te participeren in de samenleving zijn toegang tot digitale technologie en de vaardigheden om daarmee om te gaan noodzakelijk.

Uit de Netwerkagenda zijn drie ambities afgeleid die de focuspunten vormen. Zo moeten aan alle 17 miljoen Nederlanders de mogelijkheden worden geboden om zich digitaal te ontwikkelen, krijgt de groep van 4 miljoen kwetsbare burgers specifiek aandacht om mee te kunnen komen in de digitale samenleving en worden jongeren op weg geholpen in het leren van 21e-eeuwse vaardigheden.

Digitaal burgerschap

Digitale geletterdheid jeugd

Digitale inclusie

Digitaal burgerschap

De Drentse bibliotheken hebben een rol in het weerbaar maken en actief laten deelnemen aan de informatiesamenleving van al haar inwoners.
Uitklappen...

Voor iedere Nederlander is het van belang dat hij/zij zich kan (blijven) redden in de snel digitaliserende samenleving. Dit vraagt niet alleen om het opdoen van nieuwe vaardigheden, maar ook om het doorontwikkelen van bestaande vaardigheden. De bibliotheken zijn hierin de uitgelezen partner voor de lokale gemeenschap. Uitgerust met goede voelsprieten en lage drempel zijn zij als geen ander in staat om alle Drenten bij te staan in de digitalisering.Biblionet Drenthe is er voor de bibliotheken. In het kader van digitaal burgerschap begeleiden wij de bibliotheekorganisaties in de ontwikkeling en uitrol van deze nieuwe programmalijn. Samen vinden we de weg naar passende invulling van dit veelomvattende onderwerp en ondersteunen we waar mogelijk. Het Digitaal burgerschap is een omvangrijk onderwerp met veel verschillende invalshoeken. Maatwerk is essentieel.

 

Digitale geletterdheid jeugd

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid voor de jeugd en helpen de bibliotheken hierop beleid, diensten en programmering te ontwikkelen.

Wil je meer weten of gewoon eens van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze adviseur Annetje de Roode.

Digitale inclusie

Wij helpen de bibliotheken verder om samen de inwoners van Drenthe digitaal vaardiger te maken. Zo krijgt iedereen de kans om mee te doen in onze steeds verder digitaliserende maatschappij.
Uitklappen...

Wij helpen de bibliotheken verder om de inwoners van Drenthe digitaal vaardiger te maken. De online-dienstverlening neemt steeds meer toe. Ook de overheid wordt steeds digitaler, loketten verdwijnen en contact met de inwoners vindt steeds meer online plaats. Dit heeft een grote invloed op het dagelijkse leven. 

Bibliotheken helpen inwoners om te gaan met de digitale overheid. De dienstverlening bestaat uit cursussen rond digivaardigheden en inrichting van een Informatiepunt Digitale Overheid. Ook we werken samen met tal van partijen waaronder de woningcorporaties. Ten slotte neemt het onderwerp digitale zorg een vlucht. Voor sommige mensen is het lastig om bijvoorbeeld met een patiëntenportaal om te gaan of om te videobellen met de huisarts. Bibliotheken ondersteunen hierbij.

Biblionet Drenthe ondersteunt de bibliotheken op het gebied van digitale inclusie onder andere door middel van kennisdeling van landelijke ontwikkelingen, ondersteuning bij lokale netwerkvorming en deskundigheidsbevordering.

Ga voor ons aanbod rondom basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen naar Leven lang ontwikkelen.