Skip to main content

Leven lang ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen is gericht op informeel en non-formeel leren. Bibliotheken willen een stimulerende leeromgeving zijn voor alle burgers die willen samenkomen, kennis willen delen, geïnspireerd willen worden, vaardigheden willen verwerven of hun talenten willen ontplooien. De landelijke programma’s de Bibliotheek en basisvaarheden en Persoonlijke ontwikkeling zijn onderdeel van deze programmalijn.

Biblionet Drenthe ondersteunt en adviseert bibliotheken bij de implementatie en uitvoering van de programma’s.

Basisvaardigheden

Blijvende inzetbaarheid

Persoonlijke ontwikkeling

Basisvaardigheden

Wij bieden advies en ondersteuning op verschillende thema’s binnen het programma basisvaardigheden.
Uitklappen...

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met taal en/of rekenen of digitale vaardigheden. Zij hebben onvoldoende basisvaardigheden om volwaardig te kunnen meedoen in de samenleving. Met een breed non-formeel educatieaanbod zetten bibliotheken zich in om volwassenen te helpen hun basisvaardigheden te verbeteren. Het landelijke netwerkprogramma de Bibliotheek en Basisvaardigheden ondersteunt hierbij.

Biblionet Drenthe biedt advies en ondersteuning aan bibliotheken op verschillende thema’s binnen het programma basisvaardigheden. We jagen de uitwisseling van kennis en ervaring tussen bibliotheken aan, delen landelijk nieuws, organiseren inspiratiesessies en verzorgen deskundigheidsbevordering. Verder brengen we op provinciaal niveau verbindingen tot stand en stimuleren we samenwerking tussen diverse partijen. Kijk in onze Agenda voor alle aankomende activiteiten.

Blijvende inzetbaarheid

Op dit moment is er nog geen landelijk programma voor Blijvende inzetbaarheid als onderdeel van Leven lang ontwikkelen. Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied en informeren de bibliotheken zodra er meer bekend wordt.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Voor alle Nederlanders en dus ook voor alle Drenten, is het van essentieel belang dat zij zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Voorwaarde hiervoor is dat dit op een passend niveau en geschikt tempo kan gebeuren. Deze ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor de blijvende stimulatie van de hersenen, maar ook om bij te blijven in de maatschappij en bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie te verbeteren. Vanuit dit oogpunt is de programmalijn Persoonlijke ontwikkeling uitgerold.

Biblionet Drenthe wil de komende tijd samen met de bibliotheekorganisaties op zoek naar een passende vorm om persoonlijke ontwikkeling een plek te geven binnen de Drentse bibliotheken, online én offline. Biblionet Drenthe volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet en neemt zitting in landelijke overlegstructuren. De uitkomsten en ontwikkelingen koppelen wij terug naar de Drentse bibliotheekorganisaties.