Skip to main content

Bind stapt in dBos+ project

De Bibliotheek op school Plus

In de afgelopen jaren is een aanpak ontwikkeld waarin scholen met een (hoge) achterstandsscore samen met de Bibliotheek op school aan de slag gaan met effectief thematisch leesonderwijs. Deze aanpak wordt de Bibliotheek op school Plus (dBos+) genoemd. Binnen deze aanpak wordt het leesonderwijs op school ingericht op basis van het gedachtegoed van rijke taal, ontwikkeld door Anneke Smits en Erna van Koeven (Hogeschool Windesheim). De leesconsulent vanuit de Bibliotheek op school krijgt daarbij een andere rol en ondersteunt de leerkracht bij het succesvol inzetten van effectief leesonderwijs op basis van rijke taal en jeugdliteratuur.

Na een succesvolle pilot van het programma gaan in schooljaar 2024-2025 ongeveer 10 scholen (en 6 bibliotheken) in Nederland verder met deze vernieuwde aanpak. Bind (regio noord) is één van deze gelukkige bibliotheken die in het eerste jaar mag instappen! Dit zal gebeuren onder leiding van Carla Boers. Zij is nu dan ook in gesprek met verschillende basisscholen om te bespreken welke scholen uit haar regio kunnen en willen deelnemen aan het project. In de schooljaren 2025-2026 en 2026-2027 zullen nog zo’n 90 scholen uit het hele land volgen. Het Masterplan basisvaardigheden helpt deelnemende scholen en bibliotheken met deze transitie. Door een onderwijsadviseur vanuit het programma te koppelen aan de school en de bibliotheek wordt de implementatie van de aanpak begeleid en geborgd. Deelnemende scholen krijgen op deze manier intensieve begeleiding rondom het starten met implementeren en borgen van de aanpak.

Parallel aan het programma loopt een onderzoek waar vanuit de belangrijkste inzichten gebruikt worden ter verbetering van de aanpak. Het doel van dit onderzoek is om de impact van de Bibliotheek op school Plus op de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen te evalueren, evenals de invloed ervan op de kwaliteit van het onderwijsleerproces, gericht op effectief leesonderwijs. Bovendien wordt gekeken naar de effectieve componenten van de Bibliotheek op school Plus, om beter inzicht te krijgen in hoe de aanpak opgeschaald en op de lange termijn geborgd kan worden. Dit onderzoek wordt verricht door Education Lab NL, een onderzoeksnetwerk van de VU en UM, in het kader van TaalLab. TaalLab NL maakt deel uit van het landelijke programma Ontwikkelkracht.

Annetje de Roode

Adviseur Jeugd en onderwijs
Meer weten? Annetje de Roode kan je verder helpen.

Bijlagen