Skip to main content

G!DS

G!DS is de landelijke database van de openbare bibliotheken. In G!DS houden bibliotheken adresgegevens, producten en diensten bij. Deze informatie wordt getoond op websites zoals de Innovatiebieb en Informatiepunt.nl, de sociaal-educatieve kaart van het Informatiepunt Digitale Overheid. G!DS bevat de locatiegegevens van alle bibliotheken in Nederland. Deze zijn terug te vinden op bijvoorbeeld de Bibliotheekatlas en op BoekStart.nl. Daarnaast worden gegevens uit G!DS ook gebruikt voor de technische koppelingen met landelijke systemen, onder andere voor bezitssynchronisatie t.b.v. de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+), IBL en de koppeling met het landelijke e-bookplatform.

In Drenthe is de Provinciaal Servicemanager G!DS (PSM) verantwoordelijk voor de G!DS-informatie. De servicemanager organiseert regelmatig contactmomenten met de bibliotheken en monitort de invoer van gegevens. Daarnaast neemt hij deel aan landelijke bijeenkomsten over dit onderwerp. Heb je vragen over het invoeren en bijhouden van gegevens in G!DS? Neem dan contact op met de PSM in Drenthe via de Servicedesk.

Meer Support

Artikelafbeelding G!DS

Provinciaal servicemanager G!DS

Provinciaal servicemanager G!DS
Meer weten? Provinciaal servicemanager G!DS kan je verder helpen.

Links bij deze pagina